Çeis Yapı Tasarım Yarışması
Çeis Yapı Tasarım Yarışması


KATILIM KOŞULLARI İLE İLGİLİ SORULAR

Yapı Tasarım Yarışması 2019 Şartnamesi’nin 6.2 no’lu maddesine göre profesyonel kategorisinde “Ekip temsilcisinin mimarlık bölümü mezunu olması zorunludur (bireysel katılımlar dahil olmak üzere).”

Dolayısıyla yarışmaya profesyonel kategorisinde, bir mimarın temsilcilik görevini üstlendiği bir ekip dahilinde katılabilirsiniz.

Yapı Tasarım Yarışması 2019 Şartnamesi’nin 4.2 no’lu maddesine göre ekiplerin “Kişi sayısında sınır olmamakla birlikte ekipler; müellif, yardımcı ve danışmanlardan oluşabilir.”

Dolayısıyla ekiplerin kişi sayısında kısıtlama bulunmamaktadır.

Yapı Tasarım Yarışması 2019 Şartnamesi’nin 5.2 no’lu maddesine göre “Ekip temsilcisinin mimarlık bölümü öğrencisi olması zorunludur (bireysel katılımlar dahil olmak üzere).”

Dolayısıyla yarışmaya öğrenci kategorisinde, bir mimarın temsilcilik görevini üstlendiği bir ekip dahilinde katılabilirsiniz

Yapı Tasarım Yarışması 2019 Şartnamesi’nin 5.1 no’lu maddesine göre “TC ve KKTC’deki üniversitelerin mimarlık, güzel sanatlar, görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımı, sanat ve tasarım ile mühendislik fakültelerine bağlı mimarlık, iç mimarlık ve tasarım disiplinleri başta olmak üzere inşaat ve malzeme mühendisliği gibi bölümlerde öğrenim gören ön lisans ve lisans öğrencileri bu kategoride (öğrenci) yarışmaya katılabilirler.”

Öğrenci kategorisinde yarışmaya katılabilmek için lisans veya ön lisans eğitimine devam ediyor olmak gereklidir. Yüksek lisans öğrencileri yarışmaya profesyonel kategorisinden katılabilir.

Yapı Tasarım Yarışması 2019 Şartnamesi’nin 2 no’lu “Yarışmanın Türü ve Şekli” maddesine gore yarışma, “Türkiye Cumhuriyeti (TC) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olan, mimarlık, mühendislik ve tasarım alanlarında faaliyet gösteren profesyonellere ve TC ve KKTC hukukuna uygun kurulmuş üniversitelerin mimarlık, mühendislik ve mimarlık bölümlerinde okuyan öğrencilere hitap eder.”

TC veya KKTC vatandaşıysanız ve ilgili bölümlerden mezunsanız yarışmaya katılabilirsiniz.

Yapı Tasarım Yarışması 2019 Şartnamesi’nin 5.3 no’lu maddesine göre “Ekip üyelerinin, yarışmaya başvurdukları tarihte öğrenci olduklarını, bağlı bulundukları yüksek öğrenim kurumundan veya E-Devlet üzerinden alacakları belge ile kanıtlamaları gerekmektedir.”

Bu belgeyi bağlı bulunduğunuz yüksek öğrenim kurumundan veya E-Devlet üzerinden alabiliyorsanız, pasif öğrenci olsanız da katılımınızda sorun olmayacaktır.

Yapı Tasarım Yarışması 2019 Şartnamesi’nin 6.2 no’lu maddesine göre profesyonel kategorisinde “Ekip temsilcisinin mimarlık bölümü mezunu olması zorunludur (bireysel katılımlar dahil olmak üzere).”

Mimarlık alanında yüksek lisans programlarını tamamlamak, mimarlık bölümlerinden mezun olmakla aynı kapsamda değerlendirilmemektedir. Dolayısıyla yarışmaya profesyonel kategorisinde, bir mimarın temsilcilik görevini üstlendiği bir ekip dahilinde katılabilirsiniz.

Yapı Tasarım Yarışması 2019 Şartnamesi’nin 6.2 no’lu maddesine göre “Ekip temsilcisinin mimarlık bölümü mezunu olması zorunludur (bireysel katılımlar dahil olmak üzere).”

Mimarlık bölümü mezunu olan kişinin ekip temsilcisi olması halinde ekip yarışmaya katılabilir.

Yapı Tasarım Yarışması 2019 Şartnamesi’nin 4.2 no’lu maddesine göre ekiplerin “Kişi sayısında sınır olmamakla birlikte ekipler; müellif, yardımcı ve danışmanlardan oluşabilir.”

6.2 no’lu maddesine göre “Ekip temsilcisinin mimarlık bölümü mezunu olması zorunludur (bireysel katılımlar dahil olmak üzere).”

Mimarlık bölümü mezunu olan kişinin ekip temsilcisi ve müellif, diğer uzmanların yardımcı olarak yarışmaya katılması uygundur.

Yarışmanın kayıt sürecinde sadece ekip temsilcisinin kayıt yaptırması ve rumuz alması yeterlidir. 9 Aralık tarihinde proje yükleme sistemi açıldığında tüm ekip üyelerinin bilgilerinin girilmesi için ilgili alanlar yarışmacılara sunulacaktır. Dolayısıyla ekip katılımları projeler yüklenirken belirtilmelidir.

Yapı Tasarım Yarışması 2019 Şartnamesi’nin 4.2 no’lu maddesine göre ekiplerin “Kişi sayısında sınır olmamakla birlikte ekipler; müellif, yardımcı ve danışmanlardan oluşabilir.”

6.1 no’lu maddesine göre ise “Üniversitelerin mimarlık, güzel sanatlar, görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımı, sanat ve tasarım ile mühendislik fakültelerine bağlı mimarlık, iç mimarlık ve tasarım disiplinlerini başta olmak üzere inşaat ve malzeme mühendisliği gibi bölümlerde ön lisans, lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora) öğrenimini tamamlamış profesyoneller bu kategoride (profesyonel) yarışmaya katılabilirler.”

Profesyonel kategoride proje müellifleri lisans eğitimlerini tamamlamış olmalıdır. Öğrenci olarak ekipte yardımcı göreviyle profesyonel kategoriden katılabilirsiniz.

Yapı Tasarım Yarışması 2019 Şartnamesi’nin 2 no’lu maddesine göre yarışma “Türkiye Cumhuriyeti (TC) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olan, mimarlık, mühendislik ve tasarım alanlarında faaliyet gösteren profesyonellere ve TC ve KKTC hukukuna uygun kurulmuş üniversitelerin mimarlık, mühendislik ve mimarlık bölümlerinde okuyan öğrencilere hitap eder.”

TC ve KKTC hukukuna uygun kurulmuş bir üniversitede öğretim gördüğünüz için yarışmaya katılabilirsiniz.

PROJE İÇERİĞİ İLE İLGİLİ SORULAR

Yapı Tasarım Yarışması 2019 Şartnamesi’nin 3 no’lu Yarışma Teması metnine göre “Yarışmacılardan istenen, çimento ve betonun ana taşıyıcı malzeme olduğu (...) kamusal bir müdahale önerisi tasarımıdır.”
 
Dolayısıyla çimento ve beton, tasarımlarda ana taşıyıcı malzeme olarak kullanılmalıdır ve yarışmanın odak noktasını oluşturmaktadır. Ancak yardımcı malzemelerle güçlendirilebilir, tasarımın farklı alanlarında başka malzemelerle bir arada kullanılabilir.

Bu konu yarışmacının inisiyatifine bırakılmıştır.

Yapı Tasarım Yarışması 2019 Şartnamesi’nin 3 no’lu Yarışma Teması metnine göre “Yarışmacılardan istenen, çimento ve betonun ana taşıyıcı malzeme olduğu ve bu üç ayrı başlığı (Müştereklik/Kamusallık, Adaptif Olma/Uyarlanabilir Olma, Mobilite/Taşınabilirlik) karşılayan, onlarla ilişkilenen kamusal bir müdahale önerisi tasarımıdır.” Programla ilgili daha detaylı bilgi için Yarışma Teması metni incelenebilir.

Tasarımlarda hacim, alan veya yükseklik sınırlaması yoktur.

Yapı Tasarım Yarışması 2019 Şartnamesi’nin 3 no’lu Yarışma Teması metnine göre: “Yarışmacılardan bu soruların çağrışımlarını akılda tutarak, müşterek kullandığımız alanlarda yer alacak, bir yönü ile ortak kullanım senaryolarına (sergi-konser-atölye-etkinlik…) imkan veren, bir diğer yönü ile betonun konvansiyonel kullanımlarına alternatif hallerini gösterme/tanıtma amacına yönelik bir pavyon tasarlamalarını istiyoruz.” Buna göre pavyon, müşterek olarak kullandığımız gerçek bir mekanda konumlanmalıdır.

Yine tema metnine göre “Önerilecek pavyonun, bir yerden başka yere taşınması, sökülmesi ve yeniden uyarlanabilir şekilde kurulması beklenmektedir.” ve “Uyarlanabilirlik hem program, hem müşterek hallerin kendisi hem de bağlamsal çerçeve için önemlidir.” Dolayısıyla pavyonun uyarlanabilir ve taşınabilir oluşu, birden fazla mekan üzerinden anlatılabilir.

Yapı Tasarım Yarışması 2019 Şartnamesi’nin 1 no’lu Yarışma Amacı metnine göre “ÇEİS, çimentonun inşaat projelerindeki kullanım alanlarına, şekline ve maliyetine ilişkin ön yargıları yıkmak, çimentonun estetik ve yenilikçi kullanımını teşvik etmek ve çimentonun yapılarda yenilikçi kullanımı arttıkça yaratacağı maliyet avantajını ortaya koymak için ulusal bir fikir projesi yarışması düzenlemektedir.”

Bu hedeflere ulaşmak, özellikle yarışmacıları betonun maliyeti ve yenilikçi kullanımların sağlayacağı maliyet avantajları üzerine düşündürmek amacıyla üretim raporu istenmektedir. Çalışmanın asgaride birim beton maliyeti, kalıp demir kullanımı, yaklaşık üretim süresi gibi konular üzerine bilgi içermesi yeterlidir. Proje fikrine uygun olarak raporda daha fazla detay vermek, yarışmacıların inisiyatifine bırakılmıştır.

Proje önerisi, alan üzerindeki yapılaşmayı da içeren, dönüştüren ve birlikte ele alan bir yaklaşıma sahip olduğu sürece seçilen alan üzerinde yapılaşma olması bir problem değildir. Bu durumda alandaki yapılaşmayla neden ve nasıl ilişkilenildiği, o alanın neden seçildiği, yapının niteliği vs. açıklanmalıdır.

Alandaki mevcut yapıların kaldırılması öneriliyorsa yapıların niteliği ve kime ait oldukları belirtilmeli, yapıları kaldırma kararının gerekçeleri sunulmalıdır. Karar gerekçelendirilirken, şartnamenin 9 no’lu “Değerlendirme Kriterleri” maddesinde tanımlanan beklentilere sadık kalınmalıdır.

Yarışmanın amaç, tema ve beklentileri, Yapı Tasarım Yarışması 2019 Şartnamesi’nde açıklanmaktadır. Şartnameyi, yapitasarimyarismasi.com adresindeki kayıt formunu doldurarak indirebilirsiniz.

Yapı Tasarım Yarışması 2019 Şartnamesi’nin 3 no’lu Yarışma Teması metnine göre: “Yarışmacılardan bu soruların çağrışımlarını akılda tutarak, müşterek kullandığımız alanlarda yer alacak, bir yönü ile ortak kullanım senaryolarına (sergi-konser-atölye-etkinlik…) imkan veren, bir diğer yönü ile betonun konvansiyonel kullanımlarına alternatif hallerini gösterme/tanıtma amacına yönelik bir pavyon tasarlamalarını istiyoruz.”

Dolayısıyla tasarlanacak pavyonun kamusal işlevinin yanı sıra betonun konvansiyonel kullanımlarına alternatif sunması, malzemenin sınırları ve imkanları, üretim/kalıplama/karışım oluşturma biçimleri üzerine düşünülmesi de beklenmektedir.

Bknz. Cevap 28.

Strüktürel hesap gerekmese de proje, statik olarak yapıların nasıl ayakta duracağına dair bilgi içermelidir.

Yapı Tasarım Yarışması 2019 Şartnamesi’nin 3 no’lu Yarışma Teması metnine göre “Yarışmacılar pavyonun programını oluştururken, kentsel alanda farklı kapsamlarda kamusal ilişkiler kuracak programlar ve hedefler belirleyebilirler. Programın çok daha tanıdık sergi, konser, atölye, sinema gösterimi gibi ortak kullanımları olması hedeflenebileceği gibi rekreatif ya da pavyonun kendisinin beton kullanımı bağlamında önerdiği alternatif var oluşun yeni kamusallıklar üretmesine izin vermesi de amaçlanabilir.”

Pavyon tasarımı için müştereklik/kamusallık maddesine uygun bir program oluşturulması beklenmektedir. Dolayısıyla hastane, okul gibi herhangi bir yapı tasarımı sunulmamalıdır. Detaylı programının önerilmesi yarışmacılara bırakılmıştır.

TESLİM FORMATI İLE İLGİLİ SORULAR

Yapı Tasarım Yarışması 2019 Şartnamesi’nin 8 no’lu maddesine göre “Yarışmacılar bütün anlatımlarını en fazla üç (3) adet, düşey düzende kullanılmış, A1 boyutta paftada gerçekleştirmelidirler.” ve “Grafik anlatımlarda uygun ölçek ve sunum tekniği kullanılacaktır.”

Ek olarak 8.7 no’lu maddede belirtildiği gibi profesyonel kategorisi katılımcılarından “Maliyet ve malzeme analizlerini içeren, PDF formatında A4 boyutta üretim raporu” beklenmektedir.

Buna göre paftalarda ve raporda kullanılması uygun ölçek ve sunum tekniğinin seçilmesi yarışmacıların inisiyatifine bırakılmıştır.

Paftalarda rumuzun yazması gerekliliği bulunmamaktadır. Rumuz, projelerin internet sitesi üzerinden yüklenmesi sırasında kullanılacaktır.

9 Aralık 2019 tarihinde açılacak olan teslim sisteminde yarışmacılardan istenen belgelerin yüklenmesi konusunda yönlendirme yapılacaktır.

Mezuniyet/öğrenci ve kimlik belgeleri ayrı, paftalar ve üretim raporu ayrı aşamalarda yüklenecektir. Zip dosyası içinde olması gerekenler sadece paftalardır. Üretim raporu bunlardan ayrı olarak yüklenecektir.

Tüm bu bilgilere yapitasarimyarismasi.com adresindeki kayıt formunu doldurarak ve şartnameyi indirerek ulaşabilirsiniz.

Bknz. Cevap 41, 42 ve 43.

SIK SORULAN SORULAR

Şartnamenin 2 numaralı “Yarışma Türü ve Şekli” maddesine göre yarışma, “Türkiye Cumhuriyeti (TC) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olan, mimarlık, mühendislik ve tasarım alanlarında faaliyet gösteren profesyonellere ve TC ve KKTC hukukuna uygun kurulmuş üniversitelerin mimarlık, mühendislik ve tasarım bölümlerinde okuyan öğrencilere hitap eder.” Şartnamenin 6.3 numaralı maddesine göre ise profesyonel kategoriden yarışmaya katılan ekip üyelerinin tümü TC ve/veya KKTC vatandaşı olmalıdır.

Şartnamenin 5.3 numaralı maddesinde göre yarışmaya öğrenci kategorisinden katılan “Ekip üyelerinin, yarışmaya başvurdukları tarihte öğrenci olduklarını, bağlı bulundukları yüksek öğrenim kurumundan veya E-Devlet üzerinden alacakları belge ile kanıtlamaları gerekmektedir.”  Öğrencilik durumunuzu belge ile kanıtlayabiliyorsanız yarışmaya katılabilirsiniz.

Şartnamenin 4.1 numaralı maddesine göre “Yarışmaya katılım ücretsizdir.”

Şartnamenin 4.4 numaralı maddesine göre “Danışmanlar dahil tüm yarışmacılar yalnızca bir kategoriden (öğrenci ya da profesyonel), tek bir (1) proje ile yarışmaya katılabilir.” Dolayısıyla birden fazla projeyle katılmanız mümkün değildir.

Şartnamenin 4.4 numaralı maddesine göre “Danışmanlar dahil tüm yarışmacılar yalnızca bir kategoriden (öğrenci ya da profesyonel), tek bir (1) proje ile yarışmaya katılabilir.” Dolayısıyla birden fazla kategoriden katılmanız mümkün değildir.

Şartnamenin 4.5 numaralı maddesine göre “Yarışmaya www.yapitasarimyarismasi.com adresinden kayıt olunması, başvuru ve proje teslimi süreçlerinin yine aynı internet sitesi üzerinden tamamlanması gerekmektedir.” Dolayısıyla başvuru ve teslimler yalnızca web sitesi üzerinden alınacaktır.

Şartnamenin 4.6 numaralı maddesine göre “ÇEİS çalışanları, yarışmanın organizasyon ve raportörlük ekiplerinin üyeleri, jüri üyeleri ve bunlardan herhangi birinin ortağı, çalışanı ya da birinci dereceden akrabası olanlar yarışmaya katılamaz.”

Şartnamenin 4.6 numaralı maddesine göre “ÇEİS çalışanları, yarışmanın organizasyon ve raportörlük ekiplerinin üyeleri, jüri üyeleri ve bunlardan herhangi birinin ortağı, çalışanı ya da birinci dereceden akrabası olanlar yarışmaya katılamaz.”

Şartnamenin 4.7 numaralı maddesine göre “Yarışmaya katılan tüm projelerin özgün, daha önce üretilmemiş ve kamuya sunulmamış olması; benzer başka bir yarışmada kullanılmamış, dereceye girmemiş ve ödül almamış olması şartları aranmaktadır. Bu koşulların aksinin tespiti durumunda, ilgili proje diskalifiye edilecektir. Böyle bir durumda olduğu saptanan ödül almış projenin ise ödülü geri alınır ve derecesi iptal edilir.” Dolayısıyla başka bir yarışma için üretilen projeler Yapı Tasarım Yarışması’na katılamaz.

Şartnamenin 6.1 numaralı maddesine göre “Üniversitelerin mimarlık, güzel sanatlar, görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımı, sanat ve tasarım ile mühendislik fakültelerine bağlı mimarlık, iç mimarlık ve tasarım disiplinlerini başta olmak üzere inşaat ve malzeme mühendisliği gibi bölümlerde ön lisans, lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora) öğrenimini tamamlamış profesyoneller bu kategoride yarışmaya katılabilirler.” Dolayısıyla yarışmaya proje müellifi olarak profesyonel kategorisinden katılabilirsiniz.

Ancak şartnamenin 5.4 numaralı maddesine göre öğrenci kategorisinde “Ekipler, bir profesyoneli danışman olarak belirleyebilirler.”  Dolayısıyla öğrenci kategorisinde bir projenin danışmanı olarak da katılabilirsiniz.